Voortzetting ledenvergadering.

De ledenvergadering die vrijdag 12 mei j.l. is geschorst, zal worden voortgezet op woensdag 24 mei a.s. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Magreb 90. Plaats: Attifa Zorg, Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht. Tijd: 19.00-20.00 uur. Agenda: Aangezien onze interim voorzitter, Karim Douhou, in de vorige ledenvergadering heeft aangegeven dat hij stopt en hij geen andere functie binnen het bestuur ambieert, wordt voorgesteld de navolgende personen te benoemen: Voorzitter: Tino Klein Vice-voorzitter: Erick Raghosing Penningmeester: Mohamed Ousrouti Secretaris: Houssein S’Touti Financiele stand van zaken Voorstel verhoging contributie met 10 euro en kantineprijzen met 0,25 eurocent. Beleidskoers bestuur 2017/2018

Lees meer
error: Magreb90 copyright !!