Magreb’90 kiest voor de zaterdag maar blijft een Zondagvereniging

Magreb’90 kiest voor de zaterdag maar blijft een Zondagvereniging

Zoals bekend is er de afgelopen periode veel gediscussieerd over de indeling van de 3e divisie. Dit met als insteek om een evenwichtigere verdeling te realiseren. Hierbij zijn door de KNVB verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals onder andere het verzoek aan zondag verenigingen vrijwillig ingedeeld te worden in de zaterdag 3e divisie.

Voor Magreb’90 betekende dit dat er een mogelijkheid is om over te stappen naar de zaterdag derde divisie. Dit hebben wij onderzocht en namens het bestuur, ondersteunend bestuur en technische staf zien wij in de zaterdag derde divisie een klasse die perfect aansluit bij onze sportieve ambities. Na uitvoerig overleg met , selectie – leden en staf zijn we tot deze gezamenlijke keus gekomen waarbij de sportieve uitdagingen en mogelijkheden de rode draad in de beslissing zijn geweest.

Dit heeft een aantal organisatorische aanpassingen voor de club tot gevolg. Het tweede elftal (onderdeel van de selectie senioren) en de overige recreatieve elftallen blijven op zondag voetballen. De jeugd zal zoals gewoonlijk op zaterdag de wedstrijden gaan spelen. Met deze overstap bieden wij onze talentvolle (jeugd) spelers uit de regio een platform om zich te meten met grote clubs uit de derde divisie en zich verder te ontwikkelen als speler. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Opleiden is ons motto.

Voor verdere vragen kunt u zich ten alle tijde wenden tot het bestuur.
Op een mooi voetbalseizoen!
Namens het bestuur, ··Tino Klein en Erick Raghosing
(Voorzitter en vicevoorzitter)


Reageren is niet mogelijk.