Huisreglement

Op ons sportpark gelden een aantal regels voor bezoekers. Deze vindt u hier op een rijtje.
 
Algemene regels
 
Alle aanwijzingen gegeven door stewards van Magreb’90 dienen direct te worden opgevolgd.
Indien bij de ingang of op het complex geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle kan de toegang worden geweigerd.
Wanneer door stewards wordt gevraagd een legitimatie bewijs te tonen bent u hiertoe verplicht.
Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar
Magreb’90 is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en diefstal of schade aan goederen.
 
Verboden
 
Drugs te bezitten of te gebruiken/verhandelen.
Overmatig alcohol te gebruiken.
Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken.
Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben.
Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
Zich discriminerend uit te laten.
Andere gasten lastig te vallen.
Tijdens de wedstrijd glaswerk mee naar buiten te nemen (uitzondering: alcoholhoudende dranken in plastic)
Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld zoals het speelveld.
Te roken of eten te nuttigen op de (kunstgras) speelvelden.
De doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren.
Bij overtreding van de huisregels wordt u van het sportcomplex verwijderd.

Wij doen ons best om bezoekers gastvrij te ontvangen. Mocht u zich echter door een steward of ordehandhaver niet juist behandeld voelen neem dan contact op met het bestuur.

Social...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
error: Magreb90 copyright !!